Some words about us

Chúng tôi là những người trợ giúp trong xã hội thông tin. Trong bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào, thành công của một công ty đều phải dựa vào sự hài lòng của khách hàng và phản ứng của họ trước những sản phẩm công ty đó. Đối với Chiroro – một công ty dịch vụ máy tính, chúng tôi hỗ trợ khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi. lui một bước để tiến những bước đại trong tương lai, chúng tôi là người hậu thuẫn của khách hàng, hỗ trợ khách hàng.

Chúng tôi tự hào được thành lập bởi một công ty Nhật Bản với bề dày tinh thần truyền thống nổi tiếng trong kinh doanh “Sanpou – Yoshi”. Từ “Sanpou” được sử dụng bởi một chủ tàu buôn thời Edo (1603-186), bao gồm là người bạn, khách hàng và xã hội. Trong khi đó “Yoshi” có nghĩa là “Tốt”.

Với tiêu chí này, mục tiêu của chúng tôi là mang đến những dịch vu tốt nhất cho khách hàng ở Việt Nam. Vì thế, Ông Kyuma ANDO (Chủ tịch của Công ty Chiroro-Net tại Nhật) quyết định thành lập công ty Chiroro-net Việt với 100% vốn đầu tư từ công ty Chiroro-Net Co.,Ltd. tại Nhật Bản.

Lĩnh vực

 • Dịch vụ trung tâm dữ liệu
 •   – Dịch vụ hosting
 •   – Dịch vụ cho thuê máy chủ
 •   – Dịch vụ điện toán đám mây
 • Dịch vụ trang web
 •   – Thiết kế
 •   – Giải mã
 • Phát triển phần mềm
 •   – Thiết kế
 •   – Lập trình
 •   – Bảo trì
content